Datos cliente

Cantidades a cotizar

Debe ingresar un valor
Siguiente

Tipo de etiqueta

{{etiqueta.name}}
{{colorDeFondo.name}}
Tipos
Siguiente

Formato

{{formato.name}}
Tipos
Siguiente

Material

{{material.name}}
Tipos
Siguiente

Terminación

{{etiquetaAlAncho.value}}
{{diametroDelCono.name}}
{{aplicacion.name}}
{{corteEspecial.name}}
Tipos
Siguiente

Formulario

Formulario

Resumen

 • Cantidades a cotizar:
  • Cantidad 1: {{vm.cantidad1}}
  • Cantidad 2: {{vm.cantidad2}}
  • Cantidad 3: {{vm.cantidad3}}
 • Tipo de etiqueta: {{vm.tipoDeEtiqueta.value}}
 • Formato: Ancho {{vm.ancho}}, Avance {{vm.avance}}
 • Forma de las etiquetas: {{vm.formato.name}}
 • Cantidad de etiquetas: {{vm.etiquetaAlAncho.value}}
 • Diámetro del cono: {{vm.diametroDelCono.name}}
 • Aplicación: {{vm.aplicacion.name}}
 • Cortes especiales: {{vm.corteEspecial.name}}
 • Material: {{vm.material.name}}